Tác giả - Âm Dương Sư

Thức Thần

Sổ Châu Juzu

Truyền Thuyết: Chương 1: Khi ta lần đầu tiên lén hóa hình thành người, thì đã bị đại hòa thượng nơi...

Thức Thần

Qủy Đăng Hoozuki

Truyền thuyết thức thần đang được cập nhật… Thông tin thức thần Qủy Đăng Hoozuki – Độ hiếm:...

Thức Thần

Sơn Phong Yamakaze

Truyền thuyết thức thần đang được cập nhật… Thông tin thức thần Sơn Phong Yamakaze – Độ hiếm:...