Bát Nhã

Cốt truyện Bát Nhã đang được cập nhật…

Thông tin thức thần bát nhã

Độ Hiếm: SR

Vai trò: Hỗ trợ khống chế

(Thức tỉnh): Cường hóa skill 2: Có thể khóa hiệu ứng nội tại của mục tiêu.

Bát Nhã

Thông tin kỹ năng

Skill 1 – QUỶ CHI GIẢ DIỆN: Tấn công đơn thể gây 100% sát thương.

  • – Lv.2: tăng thêm 5% sát thương
  • – Lv.3: tăng thêm 5% sát thương
  • – Lv.4: tăng thêm 5% sát thương
  • – Lv.5: tăng thêm 5% sát thương

Skill 2 – TẬT HẬN CHI TÂM (nội tại): Khi BN tấn công có tỉ lệ 40% (+ chính xác) khóa hiệu ứng ngự hồni của mục tiêu trong 2 lượt.

Skill 3 – QUỶ TẬP: Tấn công AOE gây 110% sát thương. Sau đó BN tiến vào trạng thái cuồng loạn trong 2 lượt: khi đánh thường sẽ cào 2 lần. Kĩ năng này có thời gian hồi 2 lượt.

  • – Lv.2: tăng thêm 5% sát thương
  • – Lv.3: tăng thêm 5% sát thương
  • – Lv.4: tăng thêm 5% sát thương
  • – Lv.5: tăng thêm 5% sát thương

Ngự hồn đề nghị:
Mị Yêu, Chiêu Tài, Hòm Ma, Luân Nhập Đạo, Tranh (tốc/chính xác/máu) (tốc/chính xác/công)

Hướng dẫn cách chơi bát nhã

ĐÁNH GIÁ

Giai đoạn:
– Early game: Yếu
– Mid game: Yếu
– Late game: Rất mạnh

PVP / PVE:
– Rank: Rất mạnh
– Kết giới: Rất mạnh
– Rắn / Kì Lân: Không hiệu quả
– Boss bang: Không hiệu quả

Ưu điểm:
– Khóa nội tại: khắc tinh của rất nhiều thức thần mạnh trong rank
– Hiệu ứng khóa nội tại có thể bị giải nên Bát Nhã thường đi chung với Binh Dũng hoặc Tuyết để khống chế toàn diện team tank, nếu không thì Bát Nhã phải tự lên Mị Yêu để vừa khóa nội tại vừa khống chế
– Có thể xài mọi loại ngự miễn có dòng chính xác

Nhược điểm:
– Cần chính xác rất cao (130-150%)

Để lại một bình luận