Bộ kỹ năng thông số của SP Thương Phong Nhất Mục Liên trong Bách Quỷ

Tổng quát mà nói thì skill kiểu buff khiên đơn và gây dame AOE, khiên có thể hồi máu nếu thu hồi đồng thời gây dame random +debuff cho kẻ địch.

Bộ kỹ năng và thông số của SP Thương Phong Nhất Mục Liên
【PHONG PHÙ ● DIỆT】: (Đánh thường, 0 mana) Đánh thường 1 mục tiêu gây 80% sát thương theo % công. Đồng thời nhận 1 khiên gió có giá trị = sát thương gây ra.
Khiên gió (Phong Thuẫn): khiên xịn sò duy trì trong 3 lượt, không bị giải trừ xua tan.
Lv2: Dame = 85% chỉ số tấn công
Lv3: Dame = 90% chỉ số tấn công
Lv4: Dame = 95% chỉ số tấn công
Lv5: Dame = 100% chỉ số tấn công.

Bộ kỹ năng và thông số của SP Thương Phong Nhất Mục Liên

【PHONG PHÙ ● THỦ】: (2 mana) Nội tại ẩn: Kết thúc hành động (bất luận phe địch hay phe ta) mà có đồng minh máu <30% thì lập tức buff khiên gió bảo kê. Khiên này hấp thụ 188% sát thương theo lực tấn công và chờ hồi lại (cooldown) trong 3 lượt. Phe ta cứ mất đi 1 khiên gió, Liên SP được buff 10% hành động.
Kích hoạt: Buff chủ động cho người được chọn và 1 đồng đội máu thấp nhất mà chưa có khiên 1 khiên gió hấp thụ 188% dame duy trì trong 3 lượt.
Lv2: Khiên gió hấp thụ 198% dame.
Lv3: Khiên gió hấp thụ 207% dame
Lv4: Khiên gió hấp thụ 217% dame
Lv5: Thời gian hồi Khiên Gió còn 2 lượt.

Bộ kỹ năng và thông số của SP Thương Phong Nhất Mục Liên

【PHONG CHỈ ● THƯƠNG LONG TRỤY】: (3 mana) Gọi rồng phun AOE gây 158% sát thương theo chỉ số tấn công. Nếu đòn tấn công này làm máu đối thủ thấp hơn 40%, sẽ khiến chúng có 100% tỷ lệ cơ bản nhận thêm debuff Cô Lập trong 1 lượt.
Sau đó, thu hồi các khiên gió trên người đồng đội, Mỗi khiên được thu hồi sẽ gây 158% sát thương cho kẻ địch ngẫu nhiên và có 100% tỷ lệ cơ bản đính kèm debuff Long Nộ trong 2 lượt.
Lv2: Dame = 166%
Lv3: Dame = 174%
Lv4: Dame = 182%
Lv5: Thu hồi Khiên Gió sẽ hồi phục máu cho người ôm khiên = số máu ảo mà khiên đang lưu trữ.
Thuộc tính:
– Cô Lập: trạng thái bất lợi, sát thương nhận vào không thể bị san sẻ.
– Long Nộ: ấn ký bất lợi, sử dụng kỹ năng sẽ tiêu tốn thêm 2 mana.
—–
KHUYẾN CÁO: Bản dịch thô, chưa coi tương tác. Chỉ nên tham khảo!!! Cái chỗ “nội tại ẩn” ấy, là thuộc kỹ năng nên không bị khóa bởi phong ấn (kiểu như heal của Đào dài), mình chưa tìm được từ nào khả quan hơn nên để vậy thôi chứ đừng quy nó vào kỹ năng bị động.

1 Bình luận

Để lại một bình luận