Các Loại Sát Thương Trong Game

Phỏng theo bản cập nhật chính thức ngày 19 – 12 – 2018.

Một số từ viết tắt:

* Dame = sát thương gây ra
* Atk = attack = chỉ số công kích hoặc chỉ số tấn công
* AOE = all of enemy = tương tác với tất cả các đối tượng kẻ thù, vì game này chỉ có chọn 1, 1 vài hoặc chọn tất cả mục tiêu chứ không có vùng chọn “area” như game đối kháng moba nên để như vậy. Hiểu đơn giản là Sát Thương Quần Thể nhé.
* Buff/Debuff: Hiệu ứng tăng (có lợi), hiệu ứng giảm (bất lợi) 1 giá trị nào đó thường là tăng máu, công, thủ, bạo kích….
* Deal dame: Sát thương trao đổi, tức là nó dựa theo cái gì. Ví dụ Cẩu bự sát thương ăn theo công kích, ta nói deal dame = 100% atk, còn Binh Dũng ăn theo thủ ta nói deal dame = 150% def.

GAME HIỆN NAY GỒM 3 LOẠI SÁT THƯƠNG CHÍNH LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP VÀ ĐẶC BIỆT:

1. SÁT THƯƠNG TRỰC TIẾP

Đặc điểm:
– Dạng thông dụng, có thể tương tác ăn theo các chỉ số tấn công (đa số deal-dame của các thức thần công đều ăn theo chỉ số atk của chúng) hoặc máu (sát thương của Ly Miêu ăn theo máu) thủ (sát thương đánh tay của Binh Dũng, Nhân Diện Thụ ăn theo thủ) và lên được bạo kích, sát thương bạo kích, có thể kích hoạt các hiệu ứng ngự hồn yêu cầu gây sát thương như Châm Nữ, Mị Yêu, Phá Thế, Kính Cơ…vv…

– Có thể tăng giảm theo buff/debuff tăng sát thương đầu ra/giảm sát thương nhận vào
– Bị giảm trừ bởi chỉ số phòng ngự và lá chắn (tức là các loại khiên như khiên Hạp, khiên Bạng Tinh, …)
– Có thể kích hoạt các hiệu ứng bị động (thường hay gọi là nội tại) của đối thủ.
Hiện nay ngoại trừ Diện Linh Khí, tất cả các thức thần đều có thể gây sát thương trực tiếp từ đòn đánh cơ bản hoặc kỹ năng.

SÁT THƯƠNG TRỰC TIẾP LẠI CHIA LÀM 2 LOẠI: (Cả 2 loại đều có thể ở dạng thức 1-hit (1 phát) hoặc multi-hit (đa đoạn – đánh nhiều lần)

1. Quy tắc: Cơ chế sát thương đơn thể/quần thể sẽ căn cứ theo bản text mô tả kỹ năng và thực tế tương tác chiến đấu chứ không dựa vào touch-target như trước. Và bên cạnh đó, sát thương gián tiếp không còn được phán định là đơn thể.
· DẠNG ĐƠN THỂ (CÒN GỌI LÀ ĐƠN MỤC TIÊU – SINGLE TARGET) vì mỗi phát đánh thường chỉ tương tác trên 1 đối tượng.
Các văn tự sau sẽ dùng để mô tả sát thương dạng đơn thể (đơn mục tiêu): “敌方目标” (mục tiêu kẻ địch)、“每个敌方” (mỗi mục tiêu kẻ địch)、“随机敌方”(kẻ địch ngẫu nhiên)、“任一敌方” (tại/trên/ở 1 kẻ địch).

· DẠNG QUẦN THỂ (AOE – TẤN CÔNG TẤT CẢ ĐỐI TƯỢNG)

Các văn tự sau sẽ dùng để mô tả sát thương quần thể (diện rộng, đa mục tiêu): “敌方全体” (toàn bộ kẻ địch)、“其他敌方” (kẻ địch khác).

2. Ảnh hưởng của cập nhật sửa đổi phán định sát thương đơn/AOE:
2.1. Ngự hồn Thế Hồn, Cá Kim Ngư: chỉ có thể đỡ 1 phần sát thương đơn thể. (Tức là ví dụ 1 đứa vừa có quần công và đơn công như Cò, Tỳ SP… thì nó chỉ đỡ được cú đánh đơn thôi).

2.2. Sửa lại mô tả kỹ năng một số thức thần cho chính xác:
– SSR Kohaku: Sửa lại mô tả kỹ năng Mộng Sơn Hồ Ảnh: Hồ Ảnh Kết Giới được bật lên sẽ giảm sát thương dạng đơn thể và sát thương gián tiếp.

– SSR Bỉ Ngạn Hoa (Bỉ vẫn là dame AOE): Điều chỉnh mô tả kỹ năng nội tại Xích Đoàn Hoa từ “ở đầu lượt của kẻ địch” thành ” Kẻ địch nằm trong biển hoa, ở đầu lượt”… (nhận sát thương).

Tiên cơ: Sửa mô tả từ “đầu trận đấu nhận 3 tầng biển hoa” thành “Tạo ra 3 tầng biển hoa, bao vây toàn bộ kẻ địch”.
– SR – Hồng Diệp: sửa lại mô tả kỹ năng Bạo Tại Chi Chú từ kích nổ toàn bộ búp bê trên người kẻ địch thành kích nổ từng búp bê trên mỗi kẻ địch. (Tức là có thể hiểu nó là dame dạng đơn)

– R – Ếch Sứ (Thanh Oa Từ Khí): Điều chỉnh mô tả nội tại “Đổi vận”: Từ ” ném mạt chược vào toàn bộ kẻ địch không tiêu hao quỷ hỏa” thành “đối với từng mục tiêu kẻ địch ném ra mạt chược không tiêu hao lửa. Đại khái cú chọi sau khi chết thành cơ chế sát thương đơn.
– Mô tả chính xác hơn cơ chế sát thương dạng lan truyền: (ví dụ dây Sò): Sát thương “truyền dẫn” sẽ không kích hoạt ngự hồn Thế Hồn.

2.3. Các thức thần khác được sửa lại cơ chế phán định sai lầm:

– Tỳ SP (Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử): Cú mở luyện ngục là quần thể (AOE), chỉ có cú giật sau và cú proc nếu hạ gục mới là đơn mục tiêu.
– Hoang: Loạt tinh tẫn nhân vong lên tất cả đối thủ sau khi hạ gục 1 mục tiêu là quần thể. Chỉ có chọi trước đó 1 đứa mới là đơn thể.
– Tỳ Mộc: Sát thương lan ra tất cả mục tiêu sau khi hạ sát là quần thể (AOE).
– Quỷ Thiết: Sát thương từ nội tại La Thành Môn cú hích 1 mục tiêu là đơn thể, cú thứ 2 lên tất cả kẻ địch mới là quần thể (AOE).
– Cô Hoạch Điểu: Cú chém tất cả mục tiêu là quần thể (AOE), chỉ có cú chốt kiếm cuối cùng là đơn.
– Yên Yên La: Chỉ có cú last-hit cuối cùng là quần thể (AOE). Các phát đánh trước chọn 1 mục tiêu là đơn.
– Khuyển Thần: Mỗi vết chém kích nổ từ kỹ năng Tâm Kiếm Loạn Vũ phán định là đơn thể
– Nhị Khẩu Nữ, Inuyasha: Mỗi cú ném vô ý của con nhỏ/mỗi nhát chém của Thiết Toái Nha phán định là đơn thể.
– Nha Thiên Cẩu: Mỗi cú ném 1 mục tiêu từ kỹ năng Quần Nha Loạn Vũ phán định là đơn thể. Đồng thời sửa lại mô tả kỹ năng này cho khớp.
– Tiểu Tụ Chi Thủ: Lần tấn công thứ nhất là quần thể, lần thứ 2 là đơn.

2. SÁT THƯƠNG GIÁN TIẾP

Định nghĩa: Là sát thương đặc thù sẽ kéo máu thông qua lượt hành động của mục tiêu bị đánh hoặc lượt của người ra đòn tấn công. Có thể là đầu lượt hoặc hết lượt sẽ kích hoạt. Sát thương gián tiếp thường sẽ gán lên người (hoặc lên đẩu) mục tiêu 1 dấu ấn nào đó biểu trưng, gây sát thương theo số lượng debuff biểu trưng đó xong có thể sẽ tiêu biến. Ví dụ về debuff stgt như Trậm có lông độc, Phán Quan có icon cây bút, Thư Ông có icon cuốn sổ thiên mệnh (chuyên để bóc phốt)…v.v..

Đặc điểm:
– Các debuff để gây sát thương gián tiếp không chịu ảnh hưởng của chính xác hay kháng, có thể găm lên mọi đối tượng kể cả BOSS. Và nếu không có mô tả gì đặc biệt thì mọi loại debuff này đều bị xua tan (giải trừ) bởi những thức thần giải hiệu ứng như Vũ Nữ, Sổ Châu…

Các Loại Sát Thương Trong Game

Ứng dụng: Do các debuff gây sát thương gián tiếp đều dính 100% không thể miễn kháng nên thường được xài để làm tiền đề cho Hỏa Phụng làm choáng đối thủ. Combo hay gặp nhất là Trậm phóng lông rồi Phụng thả thiên thạch, chứ xài mấy đứa debuff thông thường (như Vũ Nữ hay bùa Diệt của Seimei) vẫn dễ bị đối thủ miễn kháng.
– Sát thương gián tiếp không hề kích hoạt ngự hồn (của cả người tấn công lẫn người bị tấn công) nên đừng vọng tưởng xài những ngự hồn cần sát thương để kích hoạt như Châm, Phá Thế, Mị Yêu, Nhật Nữ…. bù lại không kích ngự của đối thủ giúp chúng ta đỡ sợ hãi khi tấn công bè lũ Kính Cơ, Phản Hồn…
– Sát thương gián tiếp vẫn chịu ảnh hưởng của chỉ số phòng ngự lẫn lá chắn (khiên) và cả buff/debuff giúp tăng/giảm sát thương nhận vào. Ví dụ Kohaku bật Hồ Ảnh kết giới lên sẽ làm suy giảm sát thương gián tiếp cho đồng đội.
– Sát thương gián tiếp ăn theo chỉ số bạo kích (crit) và bạo kích sát thương(crit dame), đặc biệt nếu phòng ngự của mục tiêu = 0, nó sẽ chắc chắn gây bạo kích.
– Sát thương gián tiếp không hề bị san sẻ (qua dây sò)
– Sát thương gián tiếp bị ấn của Yao Bikuni phản dame nhưng không hề bị khiên sư chột phản mặc dù nó có kích hoạt cái khiên đó lên.

HIỆU ỨNG TRÚNG ĐỘC (DEBUFF CÓ ICON ĐẦU LÂU VỚI CHỈ SỐ TRÊN DƯỚI)

Các Loại Sát Thương Trong Game

Biểu tượng hiển thị của hiệu ứng trúng độc, đây là độc cấp 6 duy trì trong 4 lượt

Định nghĩa: Là 1 trạng thái bất lợi (debuff) thông thường, có thể bị giải trừ, chịu ảnh hưởng của chính xác và kháng. Biểu tượng hình ảnh của nó là hình đầu lâu có chỉ số trên thể hiện cấp độ độc và chỉ số dưới biểu thị thời lượt duy trì.

Các Loại Sát Thương Trong Game

Hình này minh họa tức là trúng độc cấp độ 18 trong 5 lượt (5 lượt của mục tiêu chứ không phải lượt người tấn công).)
Cùng lúc có thể bị găm nhiều đầu lâu, gọi là stacks ví dụ dính 3 cái đầu lâu liền nhau gọi là 3 tầng (3 stacks).
Đặc điểm:
– Trúng độc giảm 10% tốc độ của mục tiêu, cố định như vậy, dù có bao nhiêu stack cũng không giảm nhiều hơn.
– Mỗi cấp độ độc sẽ khiến mục tiêu NẾU NHẬN SÁT THƯƠNG GIÁN TIẾP, sẽ bị vô hiệu số cấp độ độc *10 (điểm phòng ngự). Có 9 cấp độ cả thảy trên 1 đòn tấn công. Còn tổng số cấp độ có thể cộng dồn vô hạn tới khi nào giảm trừ phòng ngự của mục tiêu = 0.
Minh họa: Lấy ví dụ ở trên: Ta có hình minh họa là trúng độc 18 cấp trong 5 lượt nghĩa là làm giảm 10% tốc của mục tiêu và khi gây sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua 18*10 = 180 điểm phòng ngự.
Ví dụ 2: Ta có 4 tầng stacks trúng độc

Làm giảm 10% tốc của mục tiêu và khi gây sát thương gián tiếp sẽ bỏ qua (15 +6 +11+5)*10 = 370 điểm phòng ngự

Các Loại Sát Thương Trong Game

Ứng dụng: Chính vì hiệu ứng trúng độc bổ trợ cho sát thương gián tiếp nên thường có combo Sửu Nữ + Thanh Cơ đi cùng Thư Ông, để giảm hết thủ của con rối cho phép Thư Ông rút dame gián tiếp được bạo kích mà không cần lên bạo kích. Thanh Cơ đi với các thức thần gây sát thương gián tiếp khác như Diện Linh Khí, Phật… cũng rất lợi, nó có thể giảm thủ vĩnh cửu nên bọn DPS kia lên thẳng crit dame cũng được.

3. SÁT THƯƠNG ĐẶC BIỆT (suy ra từ kinh nghiệm chơi)

– Trước mắt theo cá nhân mình chia ra 3 loại gồm: Sát thương chân thực (có mô tả ingame), sát thương xuyên thấu (nội tại của Quỷ Thiết), sát thương dội ngược (sát thương phản lại từ Sư chột, Yao, Kính Cơ).

3.1. Sát thương chân thực hay sát thương chuẩn:
Gặp ở bản mô tả kỹ năng của thức thần mới Hóa Kình (con nhỏ cá voi): Là sát thương không chịu ảnh hưởng của chỉ số phòng ngự, không hiển thị bạo kích (không in đậm) và không kích hoạt ngự hồn cũng như bị động của đối thủ. Tức là nó cũng không kích ngự của người tấn công luôn. Tuy nhiên vẫn bị khiên chặn. Sát thương này có đặc điểm khá nổi bật là vô hiệu hóa được buff Hồi Mộng chống chết của Hạp Nữ. Nếu bạn ăn sát thương chuẩn này và hết máu thì sẽ chết luôn chứ không kích được hồi máu từ Hồi Mộng. Nhưng người chết mà được hồi sinh lại thì vẫn bảo lưu hồi mộng :v

Ngoài ra theo kinh nghiệm quan sát thì mình cho rằng sát thương phụ gia của Châm Nữ, sát thương từ nội tại Tỳ Mộc và sát thương truyền qua con rối của Sửu Nữ, hoặc sát thương gánh thay của Kohaku cho đồng đội cũng là sát thương chuẩn vì giá trị của nó là tuyệt đối và không thấy bị giảm trừ bởi phòng ngự trâu chó gì đó. Có 1 hiện tượng khá thú vị là nếu Tỳ đeo Châm, sát thương của Châm là sát thương kết liễu mục tiêu thì sẽ không kích nội tại. Nghe đại lão Mnu8 nói là cơ chế thiết định để tránh sát thương phụ gia sẽ lại được Tỳ làm nổ lan thêm. Mấy cái sát thương này vẫn kích được ngự hồn của người đeo còn con Cá Voi thì mình chưa nhìn kỹ được có kích không nhưng chắc là có vì thấy nó vượt qua limit atk của con Shiba mình buff lên. Và có vẻ như sát thương phụ thêm từ nội tại của Tỳ luyện ngục (sát thương khi hạ gục và proc thêm ấy) cũng là chuẩn vì mình không thấy nó hiển thị bạo kích mà nó lại = giá trị tuyệt đối = tổng dame dư thừa trước đó mà cú đánh AOE gây ra.

3.2. Sát thương xuyên thấu: từ nội tại của Quỷ Thiết, Khám Phá của Dược Lang:
Đặc điểm của loại này là chém xuyên qua lá chắn của thức thần, không bị phân chia (dây Sò), không kích ngự hồn và bị động của đối phương. Sát thương này sẽ không kích khiên của Sư chột, nhưng nếu khiên vàng đã bật trước đó rồi thì vẫn bị phản lại như thường.
– Sát thương khám phá của Dược không hiển thị bạo kích mà = đúng số máu còn lại trên người mục tiêu (limit theo 6 lần atk của Dược).
– Sát thương từ nội tại của Thiết vẫn hiển thị bạo kích (in đậm) và kích được các hiệu ứng ngự hồn như Châm, Phá Thế, Võng Thiết.
3.3. Sát thương phản lại: gặp ở ấn Chiêm Tinh của Yao Bikuni, Sư chột và ngự hồn Kính Cơ.

– Sát thương phản từ Sư chột và ấn Chiêm Tinh có đặc điểm là sẽ kích được buff Tục Mệnh của Kagura và ấn hồi sinh của Yao. Ngoài ra, nó sẽ phản lại 100% giá trị khi chưa bị giảm trừ. Tức là bạn nào xài Kohaku ấy, bật cái kết giới lên để giảm dame. Dame nhận vào có tý xíu cỡ 2k nhưng có thể hiển thị phản lại đối thủ tận 2k4 gì đó, lý do là vì chúng ta đã xài giảm sát thương đầu vào cho người bị đánh rồi, nhưng đứa tấn công bị dội nguyên si giá trị ban đầu. Và khi Kohaku đỡ đòn 100% giá trị sát thương cho người đang có ấn của Yao tức là dù người bị đánh đó không hề mất máu, đứa kia vẫn bị dội ngược dame. Ấn của Yao là 1 công cụ bẫy chó cũng như bẫy Quỷ Thiết vô cùng lợi hại mà các bạn nên nghiên cứu

– Phản dame từ ngự hồn Kính Cơ: sẽ khiến mục tiêu chết luôn chứ không kích được Tục Mệnh hay hồi sinh từ ấn của Yao. Tuy nhiên không shutdown được hồi mộng, hết máu kẻ tấn công vẫn kích hồi mộng bump máu được. Thực tế cả 3 loại sát thương phản mình đề cập đều không tắt được hồi mộng.

Sư chột gần đây được fix 1 chút, trước thì cứ tấn công trực tiếp vào nó mà không mất máu cũng kích khiên vàng, nhưng giờ thì phải mất máu mới kích.

Để lại một bình luận