Công Thức Ghép Food Phổ Biến

Những cách ghép food phổ biến, xem hình là có thể hiểu. Thuyết minh ngắn gọn, food chia ra làm 3 loại:

  • Loại đặc biệt 1: cho mảnh thức thần (loại này ăn không ngon trừ khi cần mảnh SSR)
  • Loại đặc biệt 2: cho tài nguyên (vàng, sushi, ngọc)
  • Loại thường: Thái âm, chỉ cho exp

công thức ghép food

Quy tắc chung

  • 2* x3 = 2* hoặc 3* hoặc 4*
  • 3* x3 = 3* hoặc 4* hoặc 5*
  • Thường x3 = thường, có tỉ lệ ra đặc biệt (tài nguyên)
  • Đặc biệt x3 = đặc biệt (tài nguyên)

Cách ghép

  • Thường 2* x3, hoặc 3* x3 = ghép cho ra viên 4* hoặc 5* thường.
  • Thường 4*-5* + thường 1* x2 = ghép cho tới khi ra đặc biệt.
  • Viên đặc biệt 3*-6* mà mình không cần (cho mảnh, vàng) + 2 viên đặc biệt 1* = đặc biệt 4*-6* (ngẫu nhiên ra vàng, sushi, ngọc)

Chúc bạn online vui vẻ…

13 Bình luận

Để lại một bình luận