Cách Tìm Quái Ẩn Trong Âm Dương Sư

Dưới đây mình sẽ tổng hợp vị trí của tất cả quái Hint cũng như cách tìm quái ẩn âm dương sư nhanh chóng để anh em có thể hoàn thành các nhiệm vụ dễ dàng nhé. Dưới đây còn thiếu khá nhiều vì thế anh em biết vị trí nào nữa thì comment bên dưới để mình thêm bổ sung vô cho mọi người cùng biết nhé.

Các vị trí của quái ẩn trong âm dương sư garena

cách tìm quái ẩn

Inugami

Hint: purple dog: Quái ẩn Chó hồng
Protection: bảo vệ

quái ẩn chó hồng

Map10: Khôi Lỗi Sư 2: x1
Giác 2: x1

Ngự hồn tầng 4: x1

Phó bản skin Quỷ Nữ Hồng Diệp: Tầng 8-9-10: x1

Phó bản skin Liêm Dứu: Tầng 9: x1

vị trí của quái ẩn

Yêu hồ

Hint: Scholar: quái ẩn thư sinh
Mask: mặt nạ

quái ẩn thư sinh

Map 7: BOSS: x2

Ngự hồn tầng 2: x1

Tùng Nguyên Hỏa: x1

Phó bản skin Yêu Đao Cơ: Tầng 10: x1

Phó bản skin Hà Đồng: Tầng 9-10: x1

Phó bản skin Đại Thiên Cẩu: Tầng 8: x4

Phó bản skin Liêm Dứu: Tầng 9: x3
cách bắt quái ẩn

Blue imp

Hint: kite: Quái ẩn Diều

Map2: BOSS: x1

Map5: BOSS: x2

Map6: Thiên Tà Quỷ Lam: x1

Map8: Thiên Tà Quỷ Lục 1 : x1
Thiên Tà Quỷ Lục 2: x1
BOSS: x1

Map9: Challenge: x14

Map10: Sửu Khắc Tham 1: x2
Sửu Khắc Tham 2: x2

Map11: BOSS: x2

Ngự hồn tầng 1: x1

Yêu quái phong ấn – Khiêu Huynh: x4

Yêu quái phong ấn – Nhị Khẩu Nữ: x3

Yêu quái phong ấn – Hải Phường Chủ: x1

Phó bản skin Yêu Đao Cơ:
Tầng 1-2-3: x4
Tầng4-5-6-7-8-9: x3
Tầng 10: x2

Phó bản skin Hà Đồng: Tầng 8: x1

Phó bản skin Cô Hoạch Điểu: Tầng 4-5-6: x1

Phó bản skin Liêm Dứu: Tầng 4: x3
quái ẩn Yamawaro

Yamawaro

Hint: tenacity: sức mạnh/sự bền bỉ
Stone hammer: trùy đá

Map8: Đường Tán Tiểu Tăng 2: x1

Map16: Ngạ Quỷ 1: x2
Ngạ Quỷ 2: x2
Ngạ Quỷ 3: x2
Challenge: x14

Ngự hồn tầng 1: x1

Phó bản skin Sơn Thố: Tầng 1 đến 9: x3

Phó bản skin Hà Đồng: Tầng 1-2-3: x3

Phó bản skin Đại Thiên Cẩu: Tầng 3: x3

Phó bản skin Liêm Dứu: Tầng 4: x1
quái ẩn Shouzu

Shouzu

Hint: Fan: quạt
Tail: đuôi
Water: nước
Shell: vỏ

Map22: BOSS: x1

Ngự hồn tầng 3: x1

Ngự hồn tầng 8: x1

Ngự hồn tầng 9: x1

Ngự hồn tầng 10: x1

Tùng Nguyên Hỏa: x1

Yêu quái phong ấn – Tiêu Đồ: x3

Phó bản skin Yêu Đao Cơ: Tầng 10: x1

Phó bản skin Quỷ Nữ Hồng Diệp:
Tầng 6-7-8: x1
Tầng 9-10: x2

Phó bản skin Sơn Thố:
Tầng 3-6-9-10: x1

Phó bản skin Hà Đồng:
Tầng 5-9: x1
Tầng 10: x2

Phó bản skin Hoang Xuyên Chủ:
Tầng 7: x1

Phó bản skin Vũ Nữ:
Tầng 8: x1

Phó bản skin Đại Thiên Cẩu:
Tầng 4-5-10: x1

Phó bản skin Liêm Dứu:
Tầng 8: x1
quái ẩn Kyonshi Ani

Kyonshi Ani

Hint: candle: nến
Coffin: quan tài
Map10: BOSS: x1

Map12: BOSS: x2

Ngự hồn tầng 5: x1

Yêu quái phong ấn – Khiêu Huynh: x3

Phó bản skin Quỷ Nữ Hồng Diệp:
Tầng 2: x1

Phó bản skin Hà Đồng:
Tầng 8: x1

Phó bản skin Cô Hoạch Điểu:
Tầng 4-5-6: x1

Phó bản skin Liêm Dứu:
Tầng 7: x1

Xem full quái ẩn tại bài viết thứ 2 này nhé: Hướng dẫn truy tìm thức thần

1 Bình luận

Để lại một bình luận