Công Thức Tính Khả Năng Sinh Tồn

Mỗi thức thần trong Âm dương sư có thể mang 3 viên ngự hồn % máu hoặc thủ (slot 2-4-6), và 2 bộ thuộc tính cộng thêm (set 4 và set 2), như vậy đeo ngự hồn như thế nào mới tối ưu được khả năng sinh tồn?

Sát thương thực tế = Sát thương*300/(300+thủ)

Nếu ta thay thế sát thương thực tế = Máu để biểu thị cho khả năng sinh tồn thì công thức sẽ tương đương

Máu = Sát thương*300/(300+thủ) -> Sát thương = (300+thủ)*máu/300

Từ công thức trên ta có thể thấy là khả năng sinh tồn chịu ảnh hưởng của phòng thủ, tương đương như máu. Khi PVP thì máu được nhân đôi, trực tiếp tăng vào khả năng sinh tồn, nếu nói vì lý do này mà Máu > Thủ là sai lầm. Cụ thể hãy xem bảng tính bên dưới.

Công thức tính khả năng sinh tồn

Lý do lớn nhất làm cho Máu luôn có lợi hơn ở set 2-4-6 là Thủ bị giới hạn bởi phép + 300 trong công thức. Vậy nên dù PVP hay đánh kết giới thì Máu vẫn hơn.

Tuy nhiên khi dùng set 2 và 4 phòng thủ thì đem lại khả năng sinh tồn cao hơn máu do set này tăng đến 30% trong khi set máu chỉ tăng 15%.

Dĩ nhiên trong nhiều trường hợp như healer vẫn cần ưu tiên Máu hơn cả, do ảnh hưởng trực tiếp tới lượng máu hồi phục. Trừ những trường hợp có chỉ số thủ cực cao như Momo.

Trong những trường hợp như khi Tỳ Mộc-Ibaraki giết một thức thần có thủ cao hơn thì sẽ bị giảm sát thương AOE đi đáng kể.

Trong trường hợp Tọa Phu dù xài skill mất máu khiến nhiều người nghĩ rằng nên dùng Thủ, nhưng thực tế thì khi áp dụng công thức trên thì dùng Máu vẫn sẽ cho khả năng sinh tồn tốt hơn.

Ngoài ra thì đeo thủ sẽ giảm được sát thương do châm nữ (10% máu) gây ra.

Tóm gọn

Ngự hồn slot 2-4-6 tăng Máu luôn tốt hơn Thủ ở mọi trường hợp do công thức

Ngự hồn set 2 tăng 30% thủ cho khả năng sinh tồn tốt hơn là 15% máu có cùng dòng phụ (theo lý thuyết).

2 Bình luận

Để lại một bình luận