Cốt Truyện

Câu truyện này xảy ra trong kỷ nguyên mà con người và ma quỷ cùng tồn tại. Ma quỷ vốn thuộc về âm giới tối tăm, đang ẩn náu giữa nhân gian, chờ đợi thời cơ tấn công khi nhân loại hỗn loạn. Trật tự của âm giới ngày càng rối ren.
Cốt truyên âm dương sư
May mắn thay, có một nhóm nhân vật, những người hiểu rõ sự vận động của tinh tú và vận mệnh, có thể sử dụng ma thuật. Họ cũng có thể rời khỏi âm gian để đến ma giới, thậm chí điều khiển được ma quỷ. Họ đang làm hết sức mình. Mạo hiểm tính mạng để phục hồi sự cân bằng của nhân gian và âm giới.

Họ được biết đến là các Âm Dương Sư. Thế giới ma mị và huyền diệu này đang mở ra với bạn…

Để lại một bình luận