Dạ Xoa Yasha

Thông tin dạ xoa đang cập nhật…

Thông tin thức thần Dạ Xoa Yasha

Độ hiếm: SR

Vai trò: Sát thương chính

Thức tỉnh: Mở khóa nội tại.

Dạ Xoa

Hệ thống kỹ năng

Skill 1 – ĐỒ LỤC: Tấn công đơn thể gây 100% sát thương.

 • – Lv.2: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.3: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.4: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.5: tăng thêm 10% sát thương

Skill 2 – QUỶ MỊ (nội tại): Khi Dạ Xoa gây sát thương sẽ có 30% tỉ lệ tự tăng 20 điểm tốc độ trong 2 lượt, có thể cộng dồn.

 • – Lv.2: tăng tỉ lệ lên 35%
 • – Lv.3: tăng tỉ lệ lên 40%
 • – Lv.4: tăng tỉ lệ lên 45%
 • – Lv.5: tăng tỉ lệ lên 50%

Skill 3 – HOÀNG TUYỀN CHI HẢI: Dạ Xoa tấn công đơn thể gây 198% sát thương và có tỉ lệ 50% tấn công thêm nhiều lần nữa lên các mục tiêu ngẫu nhiên.

 • – Lv.2: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.3: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.4: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.5: tăng thêm 5% sát thương

Ngự hồn đề nghị:

 1. (BEST) Phá Thế (Công / Công / Crit)
 2. (BEST) Minh Ốc (Công / Công / Crit)
 3. (BEST) Võng Thiết (Công / Công / Crit)
 4. Luân Nhập Đạo (Công / Công / Crit)
 5. Châm Nữ (Công / Công / Crit)

Hướng dẫn cách chơi Dạ Xoa Yasha

ĐÁNH GIÁ

Giai đoạn:
– Early game: Ổn định
– Mid game: Nhân phẩm
– Late game: Nhân phẩm

PVP / PVE:
– Rank: Nhân phẩm
– Kết giới: Nhân phẩm
– Rắn / Kì Lân: Nhân phẩm
– Boss bang: Nhân phẩm

Ưu điểm:
– Sát thương ngẫu nhiên nhưng khá to

Nhược điểm:
– Nhân phẩm

13 Bình luận

Để lại một bình luận