Cách chọn một đội hình ưng ý

Chia sẻ của bạn trong hội nhóm Âm Dương Sư. Nếu không phiền thì mình có thể góp ý chút cho mọi người mới chơi cho dễ:

R: Ưu tiên dùng Sơn Thố, Thảo, TỌa Phu, Tiêu Đồ. Còn những R khác cũng không hẳn là không quan trọng nhưng sau này nếu có tài nguyện vững chắc thì có thể nuôi sau. R cũng có kéo tốc ( Thố ), healer ( Thảo, Bé Búm ), Khống chế ( Sơn đồng, vv..vv ). Và dame.
đội hình mạnh nhất
SR: Được mình chia làm 4 loại:

  • Dame: Ưu tiên dùng Cô Hoạch Điểu ( Aoe, cả khống chế cả dame ), Shiba ( Aoe ), Dạ Xoa ( Nhân phẩm ), Cáo ( Nhân phẩm ), Bạch Lang ( Đơn ), Hấp Huyết Cơ ( Đơn ). Và nhiều các SR dame khác, nhưng quan trọng vẫn là ngự hồn.
  • Khống Chế: Tuyết Nữ, Mạnh Bà, Trậm, Bát Nhã,.. . Có thể dùng ngự khống chế thích hợp
  • Healer: 2 đào, Huệ. Ưu tiên dùng đào ngắn hoặc Huệ, Huệ dễ nuôi nhất. Đào ngắn cũng dễ mà phải lên cả crit ( Bạo kích ) nêu không sẽ heal hụt.
  • Kéo tốc: Liêm Dứu, Liêm Dứu nếu muốn kéo được tốc thì trước khi thức tỉnh phải cho Dứu ăn 2 đứa giống nó. Hoặc ăn đến bao giờ skill 2 đạt lv 2 thì thức tỉnh được.

Tất cả vẫn quan trọng là ngự thích hợp.

SSR: Đã gọi là SSR thì ai cũng quan trọng hết..

Đây là những ý kiến của riêng mình tự chơi, mong giúp ích được cho mọi người. Mà cũng không cần vội vàng quá làm gì. Game phát hành thì hẵng từ từ học tập, toàn tiếng việt cả. Cũng chẳng có gì khó khăn, vào sẽ có hướng dẫn, mọi người cùng nhau tiến. Tóm lại không có tt nào vô dụng hết. Chỉ có nhân phẩm thúi bốc ngự dỏm hoặc nhân phẩm thúi chơi Dạ Xoa hoặc Cáo thì tt sẽ trở nên vô dụng..

Rất cám ơn đóng góp của bạn. Không có gì là chuẩn cả, nhưng có còn hơn không. Anh em nên tận dụng các góp ý của bạn ấy, rồi thêm kinh nghiệm bản thân để có 1 đội hình ưng ý. Mọi người thoải mái chia sẻ bàn luộn bên dưới nhé.

Để lại một bình luận