Giác – Satori

Cốt truyện thức thần đang cập nhật…

Thông tin thức thần Giác – Satori

Độ hiếm: R

Vai trò: Sát thương quần thể (AOE).

Thức tỉnh: mở khóa kỹ năng bị động – kỹ năng 2 [Ký Cừu]

Thức thần cấp R, có khả năng tấn công diện rộng AOE, và nội tại sẽ khắc dấu ấn lên đối thủ để gia tăng sát thương khi đánh.

Giác - Satori

Hệ thống kỹ năng

Skill 1 – Bổng Đả: Tấn công cơ bản, gây 100% sát thương.

  • Lv2: Kỹ năng tăng thêm 5% sát thương.
  • Lv3: Kỹ năng tăng thêm 5% sát thương.
  • Lv4: Kỹ năng tăng thêm 5% sát thương.
  • Lv5: Kỹ năng tăng thêm 10% sát thương.

Skill 2 – Ký Cừu: (Bị động, cần thức tỉnh để mở khóa) Bị ăn đập thì có 40% cơ hội đánh dấu 1 ấn ký màu xanh lên đối thủ đánh mình. Tấn công đứa có dấu ấn xanh này sẽ tăng thêm 15% sát thương.
Kỹ năng không thể nâng cấp.

Skill 3 – Bổng Cầu Tạc Đạn: Tấn công AOE gây 132% sát thương.

  • Lv2: Kỹ năng tăng thêm 5% sát thương.
  • Lv3: Kỹ năng tăng thêm 5% sát thương.
  • Lv4: Kỹ năng tăng thêm 5% sát thương.
  • Lv5: Kỹ năng tăng thêm 5% sát thương.

Ngự hồn đề nghị: [Phá Thế],[Tâm Nhãn],[Luân Nhập Đạo],… – mọi ngự hồn tấn công đều hợp.

Hướng dẫn cách chơi Giác – Satori

Nhận xét: Bộ kỹ năng của Giác chỉ là thuần tấn công AOE đơn giản, tỷ lệ sát thương không cao, chỉ số stat cơ bản cùi mía, hiệu ứng cũng chỉ tự sướng thêm 15% sát thương, lại chỉ có 40% găm đc dấu ấn nên khá vô dụng. Em này thường dùng làm đồ ăn cho các con khác mặc dù nhìn khá ngầu, tomboy.

Combo: Đi được với mọi đội hình, tuy nhiên kỹ năng cùi bắp nên chả ai nuôi nấng chi cho tốn cơm tốn gạo.

Kẻ thù: Yếu thế trước hầu hết các thức thần tấn công AOE khác vì bộ kỹ năng lởm.

Để lại một bình luận