Hắc Bạch Vô Thường

Trong truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường là hai vị quỷ sai chuyên làm nhiệm vụ dẫn dắt hồn phách con người xuống âm tào địa phủ. Ngoài ra, họ cũng làm nhiệm vụ thu phục ác quỷ.
hắc bạch vô thường
Có thể nói, trong Âm Dương Sư, Hắc Bạch Vô Thường thuộc vào nhóm những Thức Thần nổi tiếng nhất do xuất hiện trong thuyền thuyết. Thần thoại của nhiều nền văn hóa.
Không chỉ có vậy, Tiểu Thố còn thấy hai vị ca ca này rất chi là đập chai thu hút.

Thông tin thức thần Hắc Vô Thường Kuro mujou

– Độ hiếm : SR

– Vai trò : Dame AOE

– Thức tỉnh : Tăng 10% sát thương

Thông tin kỹ năng

Skill 1 – TRỪNG GIỚI: Tấn công đơn thể gây 100% sát thương.

 • – Lv.2: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.3: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.4: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.5: tăng thêm 10% sát thương

Skill 2 – TÁC MỆNH (nội tại): Khi Hắc hạ gục mục tiêu thì sẽ được thêm 1 lượt nữa.

Skill 3 – TỬ VONG TUYÊN PHÁN: Tấn công AOE gây 106% sát thương. Nếu máu mục tiêu trên 60% thì sẽ tăng thêm 50% sát thương, còn dưới 60% sẽ giảm 50% sát thương.

 • – Lv.2: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.3: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.4: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.5: tăng thêm 5% sát thương

Ngự hồn đề nghị: 2/4/6 [ Công/Công/Crit ]
Phá thế
Tâm nhãn
Hắc Vô Thường Kuro mujou

Hướng dẫn cách chơi hắc vô thường

ĐÁNH GIÁ

Giai đoạn:
– Early game: Mạnh
– Mid game: Mạnh
– Late game: Mạnh

PVP / PVE:
– Rank: Mạnh
– Kết giới: Mạnh
– Rắn / Kì Lân: Không hiệu quả
– Boss bang: Không hiệu quả

Ưu điểm:
– Thức thần AOE mạnh nhất một thời
– Bạn thân là Sửu Nữ
– Dễ kiếm, dễ up skill

Nhược điểm:
– Sợ team tank

Thông tin thức thần bạch vô thường Shiro mujou

Độ hiếm: SR
Vai trò: Sát thương quần thể/Khống chế
Thức tỉnh: Cường hóa skill 3.

Thông tin kỹ năng

Skill 1
Đánh thường gây 100% sát thương, đồng thời giảm 40% hiệu ứng hồi máu trong 2 lượt

 • Lv.2 Sát thương tăng 5%
 • Lv.3 Sát thương tăng 5%
 • Lv.4 Sát thương tăng 5%
 • Lv.5 Sát thương tăng 5%

Skill 2
Đặt ở chỗ mỗi đối thủ đã chết một cái bánh bao có lượng máu bằng 10% của Bạch, sau một lượt bánh bao nổ gây 50% sát thương của Bạch. Khi bánh bao đang tồn tại, đối phương không thể hồi sinh.

 • Lv.2 Tăng máu của bánh bao lên 15% của Bạch, nổ gây sát thương tăng lên 60%
 • Lv 3 Tăng máu của bánh bao lên 20% của Bạch, nổ gây sát thương tăng lên 70%
 • Lv.4 Tăng máu của bánh bao lên 25% của Bạch, nổ gây sát thương tăng lên 80%
 • Lv.5 Tăng máu của bánh bao lên 30% của Bạch, nổ gây sát thương tăng lên 90%

Skill 3
Tấn công tất cả đối thủ 3 lần, mỗi lần gây 24% sát thương. Và có 60% (+ chính xác) để lại hiệu ứng DOT. Mỗi hiệu ứng gây 53% sát thương khi đối thủ đến lượt.
Khi thức tỉnh có khả năng dồn hiệu ứng DOT, tối đa 3 hiệu ứng.

 • Lv.2 Sát thương tăng 8%
 • Lv.3 Sát thương tăng 8%
 • Lv.4 Sát thương tăng 8%
 • Lv.5 Sát thương tăng 8%

Ngự hồn đề nghị:

 • Châm Nữ (Tốc / Công / Crit)
 • Võng Thiết (Tốc / Công / Crit)
 • (BEST) Hòm Ma (Tốc / Chính xác / Công, Crit)
 • (BEST) Mị Yêu (Tốc / Chính xác / Công, Crit)

bạch vô thường Shiro mujou

Hướng dẫn cách chơi bạch vô thường

ĐÁNH GIÁ

Giai đoạn:
– Early game: Yếu
– Mid game: Bấp bênh
– Late game: Mạnh

PVP / PVE:
– Rank: Mạnh
– Kết giới: Mạnh
– Rắn / Kì Lân: Không hiệu quả
– Boss bang: Không hiệu quả

Ưu điểm:
– Rút độc cực thốn
– Sát thương độc tính theo crit và crit dmg
– Chống hồi sinh với skill tạo bánh bao

Nhược điểm:
– Dễ làm Ngự Linh phản công

 

2 Bình luận

Để lại một bình luận