Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Truy Nã Yêu Quái

Điều kiện nhận nhiệm vụ:

 • Hoàn thành xong hết Nhiệm vụ tân thủ.
 • Đạt level 13
 • Nhận nhiệm vụ tại Kohaku tại Giao diện chính.
 • Nhiệm vụ sẽ làm mới mỗi ngày.

hướng dẫn truy tìm thức thần

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

 • Truy nã yêu quái

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2: Tại bảng Nhiệm Vụ, lần lượt xem thông tin Thức Thần. Địa điểm có thể xuất hiện, truyền thuyết, số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 3: Tiến hành truy tìm và đánh bại Thức Thần theo số lượng yêu cầu.

 • Truy tìm yêu quái thần bí

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2:Tại bảng Nhiệm Vụ, xem truyền thuyết Thức Thần và gợi ý để tìm ra Thức Thần bí mật. Xem số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 3: Tiến hành truy tìm và đánh bại Thức Thần theo số lượng yêu cầu.

hướng dẫn truy tìm thức thần

 

Danh sách các Yêu Quái Thần Bí – Thức Thần ẩn

 

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Truy Nã Yêu Quái

Danh sách các Yêu Quái Thần Bí – Gợi ý và nhận dạng:

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Truy Nã Yêu Quái

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Truy Nã Yêu Quái

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Truy Nã Yêu Quái

 

 • Hợp tác Truy tìm Thức Thần

Bước 1: Tại Giao diện chính – Kohaku – Nhấn biểu tượng “!”

Bước 2: Tại bảng Nhiệm Vụ, tiến hành mời bạn bè cùng tham gia nhiệm vụ (nếu trực tiếp nhận được nhiệm vụ). Hoặc chấp nhận/từ chối (nếu được bạn bè mời tham gia nhiệm vụ).

Bước 3: Sau khi chấp nhận/mời bạn bè, tại bảng Nhiệm Vụ, lần lượt xem thông tin Thức Thần. Địa điểm có thể xuất hiện, truyền thuyết, số lượng yêu cầu đánh bại.

Bước 4: Tiến hành truy tìm và đánh bại Thức Thần theo số lượng yêu cầu. Khi bạn bè  được mời tham gia cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành yêu cầu thì Nhiệm vụ sẽ hoàn tất.

Lưu ý:

 • Có thể xem các hoạt động được tính Nhiệm Vụ tại thông tin Thức Thần.
 • Một số hoạt động được tính Nhiệm Vụ là: Thám Hiểm, Phó Bản Bí Mật, Phó Bản Ngự Hồn, Cốt Truyện…
 • Đối với các Thức Thần bị truy tìm, khi vào các chương Thám Hiểm mà có xuất hiện Thức Thần đó. Biểu tượng ở trên đầu các Quái Vật trong chương sẽ phát sáng.
 • Đối với các Thức Thần bí mật, khi vào các chương Thám Hiểm mà có xuất hiện Thức Thần đó. Biểu tượng ở trên đầu các Quái Vật trong chương sẽ không phát sáng.
 • Mỗi khi đánh bại Thức Thần tại một hoạt động nào đó được tính. Sẽ có thông báo hiển thị tại phía dưới Giao diện hiện tại.

11 Bình luận

Để lại một bình luận