Thông Tin Kỹ Năng Một Số Thức Thần Mới

Bài viết nhằm giới thiệu skill của 3 thức thần mới (4 nhưng thỏ và em gái Mật Đào là một) Đầu tiên xin giới thiệu SSR Quỷ Đăng tức Hozuki. Đây là tổng quan hình đại diện và thông số cơ bản trong chế độ Bách Quỷ Dịch. Hết sức lưu ý đây vẫn đang trong quá tình thử nghiệm nên sau này update chính thức có thể bị sửa đổi.

Kỹ Năng Thức Thần Quỷ Đăng

Thông số cơ bản của SSR limit Quỷ Đăng

I. Thức thần SSR Quỷ Đăng

Vai trò chính: DPS đơn thể.
Kỹ năng 1: Tấn công cơ bản 1 đối thủ 2 lần, lần lượt gây 30% và 70% sát thương. Nâng cấp tăng thêm sát thương.

Kỹ Năng Thức Thần Quỷ Đăng

Đòn tấn công cơ bản
Skill 2: (Bị động) Gây sát thương có 22%(+chính xác) làm choáng mục tiêu trong 1 lượt. Quỷ Đăng tấn công đơn vị bị choáng này thì chắc chắn bạo kích.

Kỹ Năng Thức Thần Quỷ Đăng

Bị động
Skill 3: Tấn công liên tục 3 lần, lần lượt gây 44%,88% và 132% sát thương lên mục tiêu. Nâng cấp giúp tăng thêm sát thương.

Kỹ Năng Thức Thần Quỷ Đăng

Kỹ năng chủ đạo là dạng multi đơn mục tiêu.

II. Thức thần SR – A HƯƠNG

 

Hình đại diện và thông số cơ bản
Skill 1: Tấn công cơ bản 1 hit gây 100% sát thương.
Kỹ Năng Thức Thần A Hương
Skill 2: (Bị động) Mỗi lần tấn công sẽ stack 1 debuff xà độc lên mục tiêu cộng dồn tối đa 3 tầng. Mỗi tầng giảm 8 điểm tốc độ. Kẻ địch chủ động tấn công quân ta thì A Hương có 25% cơ hội phản công. (Chủ động tức là không phải các đòn đánh dạng phản công hoặc ở trạng thái đặc biệt nào đó).

Kỹ Năng Thức Thần A Hương

Bị động
Skill 3: Dồn dame đơn mục tiêu gây 185% sát thương. Mỗi tầng xà độc bonus thêm 40% sát thương. Nâng cấp tăng 5% sát thương mỗi cấp.

Kỹ Năng Thức Thần A Hương

Kỹ năng chính, dạng tấn công đơn thể

III. Thức thần R- Mật Đào & Giới Tử

Kỹ Năng Thức Thần Mật Đào Giới Tử

Skill 1: Tấn công cơ bản gây 100% sát thương.
Kỹ Năng Thức Thần Mật Đào Giới Tử
Skill 2: (Bị động) Bị đánh thì có 30% cơ hội giảm sát thương nhận vào 50%.

Kỹ Năng Thức Thần Mật Đào Giới Tử

Bị động
Skil 3: Buff 15% hành động cho team, đồng thời hồi phục 6% máu tối đa của bản thân cho cả team.
Kỹ Năng Thức Thần Mật Đào Giới Tử
Nâng cấp tăng máu hồi thành 8%/10%. Buff hành động lên thành 20% và 25%.

1 Bình luận

  • Lãnh chúa hozuki hiện đã phát hành tại VN tới tập 19 rồi @@

Để lại một bình luận