NHẬT HÒA PHƯỜNG - HIYORIBOU

Nhật Hòa Phường Hiyoribou

Thông tin thức thần Nhật Hòa Phường Hiyoribou Thức Thần: NHẬT HÒA PHƯỜNG - 日和坊 (HIYORIBOU) TIER: SR Vai trò chính: BUFF MÁU/HỒI SINH ‒「ĐƠN MỤC TIÊU 」 Hệ thống...
DỊCH - KISEI

Dịch – Kikel

Thông tin thức thần Dịch - Kikel Thức Thần: DỊCH - 弈 (KISEI) TIER: SR Vai trò chính: TẤN CÔNG ‒「RANDOM – MULTI-HIT 」 Là thức thần có khả năng...
Hạp Trung Thiếu Nữ

Hạp Trung Thiếu Nữ Hako no Shoujo

Thông tin nguồn gốc thức thần này sẽ được cập nhật sau nhé. Hako no Shoujo - Bảo kê mà F2P nào cũng cần phải...
Phượng Hoàng Lửa Hououka

Phượng Hoàng Lửa Hououka

Ngày xưa, có lần Thần Mặt Trời nhìn xuống trái đất thì thấy có con chim lớn đang tung cánh bay giữa không trung,...
Cốt nữ

Cốt Nữ Hone Onna

Hone-onna ( Cốt nữ ) Là những người phụ nữ bị làm nhục, ngược đãi, hành hạ hay bị giết. Chết trong oán giận...
Vu Cổ Sư - Kodokushi

Vu Cổ Sư – Kodokushi

Cốt truyện thức thần đang cập nhật… Thông tin thức thần Vu Cổ Sư Kodokushi – Độ hiếm: R – Vai trò: Tấn công diện rộng (AOE DAMAGE)/Khống chế – Thức...
Quản Hồ - Kanko

Quản Hồ – Kanko

Cốt truyện thức thần đang cập nhật… Thông tin thức thần Quản Hồ Kanko – Độ hiếm: R – Vai trò: Sát thương đơn thể. – Thức tỉnh: mở khóa kỹ...
Võ Sĩ Chi Linh - Warrior Soul

Võ Sĩ Chi Linh – Warrior Soul

Cốt truyện thức thần đang cập nhật… Thông tin thức thần Võ Sĩ Chi Linh – Độ hiếm: R – Vai trò: Tấn công diện rộng (AOE DAMAGE) – Thức tỉnh: mở...
Khiêu Khiêu Đệ Đệ - Kyonshi Ototo

Khiêu Khiêu Đệ Đệ – Kyonshi Ototo

Cốt truyện thức thần đang cập nhật… Thông tin thức thần Khiêu Khiêu Đệ Đệ – Độ hiếm: R – Vai trò: Tấn công diện rộng (AOE DAMAGE) – Thức tỉnh: mở...
Ngạ Quỷ - Gaki

Ngạ Quỷ – Gaki

Thông tin thức thần đang cập nhật... Thông tin thức thần Ngạ Quỷ - Gaki – Độ hiếm: R – Vai trò: Khống chế đơn thể. – Thức tỉnh: nâng cấp...

Bài Hay Nhất