Sự Kiện Nạp Linh Đình Lĩnh Quà

Lưu ý:

  1. Nạp tích lũy chỉ có giá trị trong thời gian diễn ra sự kiện. Bất kể phần thưởng nào chưa nhận sẽ được gửi vào hòm thư sau khi sự kiện kết thúc.
  2. Nạp tích lũy chỉ được tính khi thực hiên nạp hồn ngọc vào game.
  3. Phần thưởng sẽ được trao cho game thủ qua Hộp thư, có thể chậm trễ một tý. Nếu vẫn chưa nhận được quà, hãy đăng nhập lại.
  4. Thời gian của sự kiện sẽ căn cứ vào thời gian của hệ thống trong game và múi giờ Việt Nam.

sự kiện nạp linh đình

Để lại một bình luận