Thố Hoàn Usagi

Cốt truyện đang được cập nhật…

Thông tin thức thần Thố Hoàn Usagi

Độ hiếm: R

Vai trò: Hỗ trợ giải hiệu ứng/ hỗ trợ kéo tốc.

Thức tỉnh: Cường hóa nội tại: Khi bắt đầu mỗi lượt thì Thố Hoàn sẽ tự tăng 2 cà rốt. Khi vừa bắt đầu trận thì sẽ được thêm 1 cà rốt nữa.

Hệ thống kỹ năng

Skill 1 – MANH ĐỘNG: Tấn công đơn thể gây 100% sát thương.

 • – Lv.2: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.3: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.4: tăng thêm 5% sát thương
 • – Lv.5: tăng thêm 10% sát thương

Skill 2 – TRÌ DŨ (nội tại): Khi Thố Hoàn bị tấn công sẽ có 40% tạo 1 cà rốt (multi-hit không tính, Tiêu Đồ share không tính). Mỗi cà rốt tăng 20% kháng cho Thố Hoàn, tối đa 4 cà rốt. Cà rốt không thể bị xóa.

 • – Lv.2: kháng của mỗi cà rốt tăng lên 30%
 • – Lv.3: tăng tỉ lệ tạo cà rốt lên 50%
 • – Lv.4: kháng của mỗi cà rốt tăng lên 40%
 • – Lv.5: tăng tỉ lệ tạo cà rốt lên 60%

Skill 3 – THỦ HỘ CHI TÂM: Thố Hoàn tiêu hao toàn bộ cà rốt để giải hiệu ứng khống chế hành động cho 1 đồng minh (đóng băng, ngủ, biến hình, choáng). Với mỗi cà rốt tiêu hao sẽ gia tăng 10% thanh hành động cho một đồng minh bất kì.

 • – Lv.2: tăng 15% thanh hành động
 • – Lv.3: tăng 20% thanh hành động
 • – Lv.4: tăng 25% thanh hành động
 • – Lv.5: tăng 30% thanh hành động

Ngự hồn đề nghị:

 • Bạng Tinh (Tốc / Máu, Kháng / Máu)
 • Chiêu Tài Miêu (Tốc / Máu, Kháng / Máu)
 • Phản Hồn Hương (Tốc / Máu, Kháng / Máu)
 • Kính Cơ (Tốc / Máu, Kháng / Máu)
 • Địa Tạng Thượng (Tốc / Máu, Kháng / Máu)
 • Bị Phục (Tốc / Máu, Kháng / Máu)
 • Thế Hồn (Tốc / Máu, Kháng / Máu)
 • Luân Nhập Đạo (Tốc / Máu, Kháng / Máu)

Thố Hoàn Usagi

Hướng dẫn cách chơi Thố Hoàn Usagi

ĐÁNH GIÁ

– Đa dụng, vừa có thể giải hiệu ứng, vừa có thể kéo tốc.
– Giải được những hiệu ứng Ame Onna không giải được.
– Trùm kháng với 160% kháng hiệu ứng khi dủ 4 cà rốt.
– Giải hiệu ứng random, lại chỉ cho 1 đứa nên khi bị khống chế quần thể sẽ không hiệu quả lắm.
– Mặt mũi đáng yêu.

Giai đoạn:
– Early game: ?
– Mid game: ?
– Late game: Mạnh

PVP / PVE:
– Rank: Mạnh
– Kết giới: Mạnh
– Rắn / Kì Lân: Không hiệu quả
– Boss bang: Không hiệu quả

Ưu điểm:
– Giải được các hiệu ứng mà Vũ Nữ không giải được
– Cà rốt không thể bị xóa cũng như lên khá nhanh
– Trùm kháng của game với 4 cà rốt = 160% kháng

Nhược điểm:
– Giải hiệu ứng ngẫu nhiên nên thực sự không hiệu quả lắm khi team bị khống chế đơn lẻ.

 

Để lại một bình luận