Thư Ông

Thông tin về xuất thân cũng như cốt truyện về thư âm mình sẽ cập nhật sau nhé vì đang bận khá nhiều công việc chính.

thư ông

Thông tin thức thần Thư Ông

Độ hiếm: SR

Vai trò: Hỗ trợ

Thức tỉnh: Cường hóa Vân Du: Khi bắt đầu trận đấu, Thư Ông tự bảo vệ mình bằng Thủ Hộ Thiên Thư trong 1 lượt.

Hệ thống kỹ năng

Skill 1 – MẶC NHIỄM: Đánh thường gây 100% sát thương.

– Lv.2: tăng thêm 5% sát thương

– Lv.3: tăng thêm 5% sát thương

– Lv.4: tăng thêm 5% sát thương

– Lv.5: tăng thêm 10% sát thương

.

Skill 2 – VÂN DU: Thư Ông bảo vệ một đồng minh bằng Thủ Hộ Thiên Thư, thủ hộ thiên thư đỡ 15% máu tối đa. Hiệu quả bảo vệ kéo dài đến khi bắt đầu lượt tiếp theo của Thư Ông.

  • – Lv.2: tăng 12% ( đỡ 27% )
  • – Lv.3: đồng thời tạo lời nguyền thiên thư cho 1 kẻ định có tỷ lệ máu thấp nhất, ghi nhớ tổng sát thương nhận vào của kẻ địch này. Khi thiên thư biến mất sẽ tạo thêm 50% tổng sát thương đã nhận.
  • Lời nguyền thiên thư duy trì đến lượt hành động tiếp theo của thư ông
  • – Lv.4: tăng 9% ( đỡ 36% )
  • – Lv.5: khi tạo hộ thủ thiên thư cho 1 đồng đội. Có thể tạo thêm cho 1 đồng đội khác có tỷ lệ máu thấp nhất

Skill 3 – VẠN TƯỢNG CHI THƯ: Thư Ông nguyền rủa một mục tiêu địch bằng Nguyền Rủa Thiên Thư. Nguyền Rủa Thiên Thư ghi lại toàn bộ sát thương mà mục tiêu đã nhận và khi biến mất sẽ phát nổ gây 50% tổng sát thương đã ghi lại. Nguyền Rủa Thiên Thư kéo dài đến bắt đầu lượt tiếp theo của Thư Ông.

– Lv.2: sát thương khi nổ tăng lên 70% tổng sát thương ghi lại

– Lv.3: đồng thời tạo thủ hộ thiên thư cho đồng đội có tỷ lệ máu thấp nhất, đỡ 15% sát thương, duy trì đến lượt hành động tiếp theo của thư ông

– Lv.4: sát thương khi nổ tăng lên 90% tổng sát thương ghi lại

– Lv.5: tạo thêm 1 nguyền rủa thiên thư cho kẻ địch có tỷ lệ máu thấp nhất.

Ngự hồn đề nghị

Luân Nhập Đạo (Tốc / Kháng, Máu / Máu)
Thế Hồn (Tốc / Kháng, Máu / Máu)
Địa Tạng (Tốc / Kháng, Máu / Máu)
Mộc Mị (Tốc / Kháng, Máu / Máu)
Phản Hồn Hương (Tốc / Kháng, Máu / Máu)

Chiêu Tài Miêu (Tốc / Kháng, Máu / Máu)
Kính Cơ (Tốc / Kháng, Máu / Máu)

Hướng dẫn cách chơi thư ông

ĐÁNH GIÁ

Giai đoạn:
– Early game: ?
– Mid game: ?
– Late game: ?

.

PVP / PVE:
– Rank: Rất mạnh
– Kết giới: Rất mạnh
– Rắn / Kì Lân: Không hiệu quả
– Boss bang: Không hiệu quả

.

Ưu điểm:
– Ít hao mana do 2 skill active nhưng chỉ tốn 2 mana cho mỗi skill
– Sát thương nguyền rủa lớn giúp dồn dmg các mục tiêu trâu chó nhanh hơn
– Sát thương nổ không kích nội tại phản công của Khuyển Thần, Vạn Niên Trúc
– Hiệu quả bảo vệ của Thủ Hộ Thiên Thư giảm theo cấp đồng nghĩa với việc sát thương mà thức thần được bảo vệ nhận vào cũng bị giảm mạnh
– Hiệu quả bảo vệ của Thủ Hộ Thiên Thư là giảm sát thương đơn thể và tính giảm theo từng hit của kĩ năng đánh đơn. Các thức thần dồn sát thương có scale cao như Tì Mộc. Và Hoang Xuyên sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong khi các thức thần đánh đơn multi-hit như Yêu Đao sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vì sát thương của Yêu Đao bị chia nhỏ ra theo từng đoạn
– Thư Ông máu càng thấp thì thức thần được bảo hộ nhận sát thương càng ít. Vì vậy đề cử ngự hồn tốt nhất cho Thư Ông là Tốc / Kháng / Máu

.

Nhược điểm:
– Rất khó xài
– Cả 2 skill đều cùng 1 lúc Thủ Hộ và Nguyền Rủa nhưng chỉ 1 trong 2 hiệu ứng là được target và hiệu ứng còn lại là random
– Sát thương nổ không kích nội tại phản công của Khuyển Thần, Vạn Niên Trúc
– Hiệu quả bảo vệ của Thủ Hộ Thiên Thư giảm theo cấp đồng nghĩa với việc sát thương mà thức thần được bảo vệ nhận vào cũng bị giảm mạnh
– Sát thương của Bỉ Ngạn gây ra không được Nguyền Rủa Thiên Thư ghi lại => Bỉ Ngạn không đi chung với Thư Ông được
– Nguyền Rủa Thiên Thư có thể bị kháng và tỉ lệ trúng gốc là 100%
– Sát thương nguyền rủa không crit
– Sát thương nguyền rủa không gây hiệu ứng ngự hồn

Để lại một bình luận